ตลอดระยะเวลาการสัมมนาจนสิ้นสุดนั้น

ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ ขายสินค้า ศาสนาหรือวัตถุประสงค์อื่นใดๆแอบแฝงทั้งสิ้น

รูปแบบการสัมมนาของทางเรา ไม่มี กิจกรรมนันทนาการหรือสันทนาการใดๆจะมีเพียงแต่การแลกเปลี่ยนคำถามและการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเพียงเท่านั้น

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแนวคิด แม้ว่าจะเปลี่ยนไม่ได้ในทันที แต่การบอกตัวเองอยู่เสมอว่า “ฉันจะเปลี่ยนแปลง”

จะช่วยให้เรามีแรงผลักดันและอยากจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จให้ได้ การบอกตัวเองให้พยายามทำในสิ่งใหม่

จะช่วยให้เรากล้าเปลี่ยนแปลงแนวคิด ตลอดจนตัวเราเองมากขึ้น เช่นเปลี่ยนจากคนนอนตื่นสาย มาเป็นคนที่ตื่นเช้าและมาทำงานเร็วขึ้น

หากเราอยากเป็นคนทำงานที่ประสบความสำเร็จ เราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงให้ได้ เพราะความสำเร็จมักมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง

เรามักจะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จ เขามักจะหาวิธีการใหม่ๆในการทำงานอยู่เสมอ ไม่ยอมให้ตัวเองอยู่กับความคิดเดิมๆ

หากความคิดนั้นไม่ได้ทำให้เขาไปสู่จุดหมายได้อย่างที่ใจคิด

กลุ่มเป้าหมาย
ในการจัดสัมมนา

ทางผู้จัดจะแยกผู้เข้าสัมมนาตามกลุ่มเพื่อที่สามารถลงรายละเอียดได้อย่างชัดเจนและตรงเป้าหมาย

1. กลุ่ม เจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร
2. กลุ่ม นักการตลาด/พนักงานขาย
3. กลุ่ม พนักงานออฟฟิศ/พนักงานปฏิบัติการ/บุคคลทั่วไป
4. กลุ่ม นักศึกษาใกล้จบ

วัตถุประสงค์หลัก

วิทยากรมีเจตนารมณ์ที่จะเผยแพร่ ระบบคิดเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เป็นระบบและแบบแผนที่สามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างถูกต้อง เพื่อความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน จึงได้จัดสัมมนาขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการสัมมนาทั้งหมด เพราะความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำ จึงไม่สามารถคิดเป็นตัวเงินได้