think and do คิด และ ทำ

ตลอดระยะเวลาการสัมมนาจนสิ้นสุดนั้นไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ ขายสินค้าหรือ

วัตถุประสงค์อื่นใดๆแอบแฝงทั้งสิ้น

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแนวคิด แม้ว่าจะเปลี่ยนไม่ได้ในทันที แต่การบอกตัวเองอยู่เสมอว่า “ฉันจะเปลี่ยนแปลง”

จะช่วยให้เรามีแรงผลักดันและอยากจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จให้ได้ การบอกตัวเองให้พยายามทำในสิ่งใหม่

จะช่วยให้เรากล้าเปลี่ยนแปลงแนวคิด ตลอดจนตัวเราเองมากขึ้น เช่นเปลี่ยนจากคนนอนตื่นสาย มาเป็นคนที่ตื่นเช้าและมาทำงานเร็วขึ้น

หากเราอยากเป็นคนทำงานที่ประสบความสำเร็จ เราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงให้ได้ เพราะความสำเร็จมักมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง

เรามักจะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จ เขามักจะหาวิธีการใหม่ๆในการทำงานอยู่เสมอ ไม่ยอมให้ตัวเองอยู่กับความคิดเดิมๆ

หากความคิดนั้นไม่ได้ทำให้เขาไปสู่จุดหมายได้อย่างที่ใจคิด

วัตถุประสงค์หลัก

     วิทยากรมีเจตนารมณ์ที่จะเผยแพร่ ระบบคิดเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เป็นระบบและแบบแผนที่สามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างถูกต้อง เพื่อความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน จึงได้จัดสัมมนาขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการสัมมนาทั้งหมด เพราะความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำ จึงไม่สามารถคิดเป็นตัวเงินได้

กลุ่มเป้าหมายในการจัดสัมมนา

     ทางผู้จัดจะแยกผู้เข้าสัมมนาตามกลุ่มเพื่อที่สามารถลงรายละเอียดได้อย่างชัดเจนและตรงเป้าหมาย

     1. กลุ่ม เจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร
     2. กลุ่ม นักการตลาด/พนักงานขาย
     3. กลุ่ม พนักงานออฟฟิศ/พนักงานปฏิบัติการ/บุคคลทั่วไป
     4. กลุ่ม นักศึกษาใกล้จบ

think and do คิด และ ทำ วิธีคิด ประสบความสำเร็จ
text banner01

99/9 ม.4 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โทร 096-356-4961
อีเมล thinkanddothailand@gmail.com