ตลอดระยะเวลาการสัมมนาจนสิ้นสุดนั้น

ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ ขายตรง ขายสินค้า การเมือง ศาสนาหรือวัตถุประสงค์อื่นใดๆแอบแฝงทั้งสิ้น

"วิธีคิดเปลี่ยน การกระทำเปลี่ยน ผลลัพธ์เปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน"

Think and Do | คิด และ ทำ

การอบรมสัมมนาที่มีรูปแบบและเนื้อหาไม่เหมือนใคร ท่านที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ด้วยความตั้งใจอย่างจริงจัง ท่านจะได้รับ "วิธีคิด" ที่สามารถนำไปใช้เปลี่ยนแปลงจนเกิดผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว
และสามารถนำกลับไปใช้ได้ทันที พร้อมทั้งให้คำปรึกษาส่วนตัวอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณประสบความสำเร็จ
จากวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีผลงานมากมาย เพื่อเป็นวิทยาทานโดยไม่มีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

พนักงาน

ตั้งใจทำงาน ขยัน แต่ชีวิตยังไม่ก้าวหน้า.....ทำอย่างไร?
ทำงานประจำก็สามารถร่ำรวยได้.....ทำอย่างไร?
อยากทำงานให้มีความสุขทุกวัน.....ทำอย่างไร?
อยากได้เงินเดือนที่สูงขึ้นให้เร็วที่สุด.....ทำอย่างไร?
อยากรายได้ดีเหมือน sale แต่ไม่กล้า.....ทำอย่างไร?

ผู้บริหาร

การเป็นหัวหน้างานที่ดี.....ทำอย่างไร?
อยากให้ลูกน้องสามัคคีกัน.....ทำอย่างไร?
อยากให้ลูกน้องทำงานเต็มประสิทธิภาพ.....ทำอย่างไร?

ส่วนตัวและครอบครัว

วิธีแก้ปมในอดีตและป้องกันไม่ให้เกิดปมในอนาคต.....ทำอย่างไร?
ทำงานมาตั้งนาน แต่ไม่มีเงินเก็บ.....ทำอย่างไร?
อยากมีชีวิตคู่ที่ไม่ต้องทะเลาะกัน.....ทำอย่างไร?

เตรียมตัวเพื่อหางานที่ดี

จะทำอย่างไรให้ได้งาน
จะเลือกงานที่ใช่ หรืองานที่ชอบ
อยากได้งานที่ชอบ ต้องทำอยางไร

ทุกความต้องการคุณสามารถหาคำตอบได้ที่ Think and Do

กลุ่มเป้าหมายในการจัดสัมมนา

ทางผู้จัดจะแยกผู้เข้าสัมมนาตามกลุ่มเพื่อที่สามารถลงรายละเอียดได้อย่างชัดเจนและตรงเป้าหมาย

1. กลุ่ม เจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร
2. กลุ่ม นักการตลาด/พนักงานขาย
3. กลุ่ม พนักงานออฟฟิศ/พนักงานปฏิบัติการ/บุคคลทั่วไป
4. กลุ่ม นักศึกษาใกล้จบ

รูปแบบการสัมมนา

เป็นการบรรยายทั้ง 2 วัน โดยวิทยากร ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ

ของความสำเร็จในชีวิตและสามารถนำกลับไปปฏิบัติและนำไปแก้ไขปัญหาได้ทันที

เราจึงไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมนันทนาการใดๆ ทั้งสิ้น

วีดีโอตัวอย่างของผู้เข้าร่วมสัมมนา